Thế giới không lối thoát (Phần 2)

(Alice in Borderland (Season 2))

Nội dung

Một game thủ lông bông cùng hai người bạn nhận ra họ đã lọt vào thế giới Tokyo song song, nơi họ buộc phải thi đấu trong một loạt trò chơi tàn bạo để tồn tại.