Jimmy Carr: Chất liệu đen tối của anh ấy

(Jimmy Carr: His Dark Material)

Nội dung

Jimmy Carr tìm thấy sự hài hước ở những nơi đen tối nhất trong bộ phim độc thoại đặc biệt này với sự hóm hỉnh, châm biếm khô khan của anh ấy — và một số câu chuyện cười mà anh ấy gọi là "sự kết thúc sự nghiệp".