Aziz Ansari: Diễn viên hài hộp đêm

(Aziz Ansari: Nightclub Comedian)

Nội dung

Sau một năm ngừng hoạt động nữa, Aziz bước lên sân khấu để phá hủy cuộc sống của đại dịch, cách ly, thẻ vắc xin, hợp đồng biểu diễn phụ của người nổi tiếng, điện thoại thông minh, v.v.